Chủ nhật, ngày 04 tháng 06 năm 2023
Dịch vụ MyTV
Dịch vụ Internet
Dịch vụ Di động
Dịch vụ Cố định
Truyền số liệu

VNPT Lai Châu

Trụ sở: Phường Tân Phong - TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 800126
Fax: (0213) 800126

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy