Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2024
Dịch vụ MyTV
Dịch vụ Internet
Dịch vụ Di động
Dịch vụ Cố định
Truyền số liệu

VNPT Lai Châu

Trụ sở: Phường Tân Phong - TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại: (0213) 800126
Fax: (0213) 800126

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy