Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023

VNPT Lai Châu đã tổ chức Lễ ra quân Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

02-10-2022 14:35:13 GMT+7
|

VNPT Lai Châu đã tổ chức Lễ ra quân Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Sáng ngày 10-02-2022 VNPT Lai Châu đã tổ chức Lễ ra quân Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tại buổi lễ, đ/c Pờ Thị Hiền - Trưởng Đại Diện - Giám đốc VNPT Lai Châu đã có bài phát biểu động viên, khích lệ tinh thần và thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2022 với tinh thần “ Đổi mới – Sáng tạo – Hợp lực – Phát triển”. Đồng thời thực hiện nghi thức rước đuốc thắp lên ngọn lửa hy vọng, cho một năm mới đầy nhiệt huyết, tiếp sức cho toàn thể CBCNV, NLĐ của VNPT Lai Châu.
Cũng trong ngày 10-11/02/2022 VNPT địa bàn Lai Châu đã tổ chức hội nghị Giải pháp kinh doanh và Giao kế hoạch SXKD năm 2022, với sự tham gia của toàn bộ các đ/c Trưởng/Phó các địa bàn, Lãnh đạo các phòng chức năng. Hội nghị đã giao ra chi tiết mục tiêu, nhiệm vụ SXKD cho từng địa bàn. Đưa ra các chuyên đề là các vấn đề quan trọng và nổi bật đã được đưa ra để thảo luận giữa các đơn vị, nhằm tìm ra được các giải pháp nhằm cải thiện, tối ưu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Phấn đấu đến mục tiêu hoàn thành vượt chỉ tiêu được Tập Đoàn giao, góp phần đóng góp vào sự phát triển và công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà cũng như của đất nước.
Một số hình ảnh của buổi lễ;

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy