Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
Dịch vụ MyTV
Dịch vụ Internet
Dịch vụ Di động
Dịch vụ Cố định
Truyền số liệu

VNPT Lai Châu là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vị Phòng, chống dịch bệnh Covid 19

12-27-2021 17:53:56 GMT+7
|

VNPT Lai Châu là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vị Phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Trong năm 2021 vừa qua, mặc dù đứng trước nhiều diễn biến phúc tạp của dịch bệnh Covid-19. Nhưng VNPT Lai Châu đã luôn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sãn xuất kinh doanh cũng như không quên công tác an toàn chống dịch.

Ngày 26/12/2021 đ/c Pờ Thị Hiền - Trưởng đại diện Tập đoàn/Giám đốc VNPT Lai Châu đã vinh được nhận bằng khen từ Chủ tịch UBND Tỉnh Lai Châu về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy