Thứ hai, ngày 27 tháng 05 năm 2024
Dịch vụ MyTV
Dịch vụ Internet
Dịch vụ Di động
Dịch vụ Cố định
Truyền số liệu

Ứng dụng đổi mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố (19-01-2017)

Ứng dụng đổi mã vùng điện thoại cố định các tỉnh, thành phố theo Thông tư 22 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về Quy hoạch kho số viễn thông.

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH (06-01-2017)

Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ tháng 02/2017, 59 tỉnh, thành phố trên toàn quốc sẽ được quy hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy